Zwroty i reklamacje

Zwroty Produktów:

Umowa sprzedaży zawarta przez Konsumenta za pośrednictwem niniejszego Sklepu internetowego jest umową zawartą na odległość i mają do niej zastosowanie regulacje ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, dotyczące umów zawieranych na odległość, w tym prawa odstąpienia od umowy, za wyjątkiem przypadków określonych w Regulaminie Sklepu.

Więcej informacji na temat prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość zawiera Regulamin Sklepu, który znajduje się tutaj. 


Reklamacje Produktów:

W przypadku wystąpienia wady Produktu zakupionego za pośrednictwem Sklepu internetowego OSHEEshop.eu, Klient ma prawo do reklamacji tego Produktu w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi przy sprzedaży. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Szczegóły dotyczące procedury reklamacyjnej zostały zawarte w Regulaminie, który można znaleźć tutaj.


W sprawie zwrotów i reklamacji prosimy o kontakt: infoshop@oshee.eu